Baza podataka projektnih aktivnosti u znanosti i visokom obrazovanju RH

U Bazu podataka znanstvenih projekata u Republici Hrvatskoj se upisuju svi projekti koji su financirani temeljem prijedloga aktivnosti/istraživanja i budžeta/troškova potrebnih za njihovo provođenje.

U ovu bazu podataka se za sada ne upisuju komercijalni projekti/ugovori koji se provode s ciljem rješavanja konkretnih problema naručitelja, a za čije se aktivnosti izdaje račun za izvršenu uslugu.