Sirtuin3 kao posrednik mitohondrijske funkcije u estrogen-ovisnoj otpornosti na oksidativni stres i prehranu s visokim udjelom masti

Opis projekta
Sirtuini čine obitelj proteina koji imaju važnu i dobro istraženu ulogu za regulaciju procesa starenja u kvascima i D. melanogaster. U višim organizmima njihova je uloga u starenju znatno slabije istražena. Sirtuin 3 (SIRT3) je jedini član porodice proteina SIRT čija se aktivnost može povezati sa dužinom života u ljudi. SIRT3 je glavni regulator mitohondrijske funkcije, te ima važnu ulogu u održavanju oskidacijsko-redukcijske ravnoteže u mitohondrijima. Poremećaj oksidacijsko-redukcijske ravnoteže u stanici zbog povećanog stvaranja reaktivnih kisikovih vrsta (ROS), uzrokuje oksidacijski stres koji za posljedicu ima oksidacijska oštećenja proteina, lipida i nukleinskih kiselina, te doprinosi smanjenu mitohondrijske funkcije. Progresivno nakupljanje oksidacijskih oštećenja u stanici i slabljenje funkcije mitohondrija prethodi nastanku bolesti povezanih sa starenjem. Ženski spol općenito, pokazuje manji stupanj pojavnosti bolesti i patologija povezanih sa starenjem, što se pripisuje zaštitnoj ulozi ženskih spolnih hormona, u prvom redu estrogena (E2). Uloga E2 u zaštiti stanica od štetnog djelovanja reaktivnih vrsta utvrđena je na velikom broju modela. Poznato je da E2 svoju zaštitnu ulogu ostvaruje prvenstveno pojačavajući učinkovitost pretvorbe energije u mitohondrijima i aktivacijom zaštitnih mehanizama u stanici, međutim nije poznato sudjeluje li u tim procesima protein SIRT3. Naš cilj utvrditi ulogu proteina SIRT3 u zaštiti stanica od oksidacijskog stresa posredovanoj estrogenom na modelima in vitro i in vivo.U svrhu određivanja povezanosti između SIRT3, te zaštitnog učinka estrogena na funkciju mitohondrija i otpornost na oksidacijski stres, planiramo koristiti farmakološki, nutritivni i genetički pristup. Uspješan završetak planiranog projekta znatno bi doprinjeo razumijevanju mehanizama djelovanja mitohondrijskog proteina SIRT3, te njegove uloge kao potencijalne farmakološke ciljne molekule. Nadalje, razumjevanije razlika između zaštitnog i štetnog djelovanja estrogena nužan je preduvjet za razvoj lijekova koji bi pomogli u liječenju i sprečavanju bolesti povezanih sa starenjem, kod kojih bi štetan utjecaj estrogena bio sveden na minimum.

Akronim
SuMERA

Šifra projekta
IP-2014-09-4533

Poziv
2014-09

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
990.253,00 HRK

Trajanje projekta
2015-09-01 - 2019-01-09

Ustanova - uloga
Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Nositelj (990.253,36 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Tihomir Balog (MBZ: 218820, CROSBI: 16425) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Voditelj projekta [2015-09-01 - 2019-01-09]
Jasna Hrenović (MBZ: 219292, CROSBI: 16362) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Administrator [2016-05-16 - 2016-05-16]