Dinamika i patologija parazitofaune u sustavu uzgoja morskih riba

Šifra projekta
001-0000000-3633

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
01-01-2007 - 01-01-2009

Ustanova - uloga
nema - [01-01-2007 - 01-01-2009]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Ivona Mladineo (MBZ: 261660, CROSBI: 22005) - nema - Voditelj projekta [01-01-2007 - 01-01-2009]