Usklađivanje intervencija s potrebama djece i mladih u riziku: izrada modela

Šifra projekta
013-0000000-2488

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
01-01-2007 - 01-01-2009

Ustanova - uloga
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb - [01-01-2007 - 01-01-2009]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Antonija Žižak (MBZ: 92471, CROSBI: 30300) - nema - Voditelj projekta [01-01-2007 - 01-01-2009]