Izloženost metalima i njihovi učinci u graviditetu i postnatalnom razdoblju

Opis projekta
Otrovni metali (kao što su olovo, kadmij, živa ili arsen) su sveprisutni onečišćivači okoliša u kojem se pojavljuju na prirodan način i ljudskim djelovanjima. Poremećaji zdravlja nastaju prekomjernim nakupljanjem metala u tijelu zbog vanjske izloženosti ili genetskih čimbenika (poremećaja metabolizma bakra ili željeza), te pri deficitu i neuravnoteženosti esencijalnih metala i metaloida (željeza, zinka, bakra, kalcija, selenija) u tijelu. Žene i djeca posebice su osjetljivi na štetne učinke metala zbog fizioloških posebnosti kojima je posljedica povećano nakupljanje metala tijekom fertilne dobi, trudnoće i laktacije, odnosno tijekom rasta i razvoja. Ciljevi istraživanja su sveukupno procijeniti izloženost, biološke učinke i međudjelovanja otrovnih (kadmij, živa, olovo) i esencijalnih elemenata (željezo, cink, bakar, selenij) tijekom trudnoće i prenatalnog razdoblja te postnatalnog rasta i razvoja. Izvori izloženosti metalima procjenjivat će se analizama metala u hrani, tlu i bioindikatorskim tkivima životinja u divljini, te epidemiološkim metodama u žena. Pokazatelji interne izloženosti bit će koncentracije metala u posteljicama žena, krvi majke i pupkovine, te organima i tkivima pokusnih životinja izloženih otrovnom metalu (kadmiju ili živi). Učinci izloženosti metalima procjenjivat će se na temelju koncentracija steroidnih hormona u tkivu ljudskih posteljica, te u posteljicama laboratorijskih štakorica. U pokusnih životinja istraživat će se metode za smanjenje tjelesnog opterećenja otrovnim metalom suplementacijom mineralom (primjerice esencijalnim elementom selenijem), vitaminom (primjerice C vitaminom) i/ili liječenjem kelatirajućim spojem (desferoksamin, D-penicilamin, sukcimer, unitiol, deferipron, Berlinsko modrilo). Procjenjivat će se i učinkovitost navedenih metoda u smanjenju štetnih učinaka otrovnih metala na temelju pokazatelja razine oksidativnog stresa kojeg metali izazivaju. Predloženim istraživanjem dobit će se nove spoznaje o reprodukcijskoj i perinatalnoj toksičnosti metala, te o njihovoj toksikokinetici i antidotnoj terapiji otrovanja metalima u najmlađoj životnoj dobi. Mogućnosti primjene rezultata su u području javnozdravstvenih mjera i odnose se na otkrivanje i sprječavanje izloženosti metalima u najosjetljivijim skupinama stanovništva, ženama u fertilnom razdoblju i maloj djeci, te postupaka za sniženje tjelesnog opterećenja otrovnim metalima u postnatalnoj dobi.

Šifra projekta
022-0222148-2135

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
2007-01-01 - 2014-01-01

Ustanova - uloga
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb - Nositelj

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Martina Piasek (MBZ: 113132, CROSBI: 26701) - Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb - Voditelj projekta [2007-01-01 - 2014-01-01]