Isporuka sadržaja i pokretljivost korisnika i usluga u mrežama nove generacije

Šifra projekta
036-0362027-1639

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
2007-01-01 - 2009-01-01

Ustanova - uloga
Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb -

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Maja Matijašević (MBZ: 191276, CROSBI: 14747) - nema - Voditelj projekta [2007-01-01 - 2009-01-01]