Hematološki poremećaji u bolesnika sa kardiomiopatijama

Šifra projekta
044-1081873-1281

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
01-01-2007 - 01-01-2009

Ustanova - uloga
Klinička bolnica "Merkur" - Nositelj [01-01-2007 - 01-01-2009]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Ana Planinc-Peraica (MBZ: , CROSBI: ) - Klinička bolnica "Merkur" - Voditelj projekta [01-01-2007 - 01-01-2009]