Humana reprodukcija-biološki i biofizički čimbenici funkcije membrane spermija

Šifra projekta
045-0000000-0174

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
2007-01-01 - 2009-01-01

Ustanova - uloga
Klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac -

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Mirjana Gavella (MBZ: 13190, CROSBI: 12212) - nema - Voditelj projekta [2007-01-01 - 2009-01-01]