Učinci psihoedukacije na ishode liječenja u depresivnih dijabetičkih bolesnika

Šifra projekta
045-0450961-0959

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
01-01-2007 - 01-01-2009

Ustanova - uloga
Klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac - [01-01-2007 - 01-01-2009]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Mirjana Pibernik-Okanović (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Voditelj projekta [01-01-2007 - 01-01-2009]