Biomolekule guanidinskog tipa u šećernoj bolesti

Šifra projekta
045-1191348-0139

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
01-01-2007 - 01-01-2009

Ustanova - uloga
Klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac - [01-01-2007 - 01-01-2009]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Marijana Vučić Lovrenčić (MBZ: 176744, CROSBI: 29577) - nema - Voditelj projekta [01-01-2007 - 01-01-2009]