Utjecaj deformacija od puzanja na nosivost čeličnih i aluminijskih stupova pri djelovanju požara

Opis projekta
Deformacija od puzanja pri visokim temperaturama predstavlja jedan od značajnih čimbenika u odgovoru čeličnih i aluminijskih konstrukcija u ekstremnim uvjetima pri djelovanju požara. Svrha ovog projekta jest iznalaženje novih modela puzanja koji su primjenjivi za aktualno korištene slitine čelika i aluminija kao i analiza utjecaja puzanja na čelične i aluminijske stupove koji predstavljaju najosjetljiviji dio nosive konstrukcije s aspekta kolapsa. Projekt u početnom stadiju obuhvaća eksperimentalno određivanje stacionarnih krivulja puzanja čelika i aluminija koje su određene na nizu nivoa temperature i naprezanja u svrhu određivanja adekvatnih analitičkih/reoloških modela puzanja. Potom se planira implementacija dobivenih modela puzanja u istraživačke kodove razvijene na ustanovi voditelja projekta kao i na ustanovi vanjskog suradnika kojim bi se numerički opisalo ponašanje čeličnih i aluminijskih stupova uslijed djelovanja puzanja. Sljedeći stadij projekta odnosi se na provođenje eksperimentalnog istraživanja koje uključuje ispitivanje čeličnih i aluminijskih stupova izloženih različitim nivoima opterećenja kao i specifičnim temperaturnim krivuljama koje bi inducirale razvoj deformacija od puzanja u stupovima. U posljednjem stadiju projekta izvršila bi se verifikacija dobivenih modela puzanja nad dobivenim rezultatima ispitivanja stupova. Ispitivanjem čeličnih i aluminijskih stupova dobio bi se uvid u ponašanje stupova uslijed razvoja deformacija od puzanja kao i uvid koji temperaturni scenario uzrokuje značajan razvoj navedenih deformacija. Zaključci dobiveni na temelju opisanih eksperimenata koristili bi se i za unaprjeđenje pravila projektiranja čeličnih i aluminijskih konstrukcija u požaru.

Akronim
Column creep

Šifra projekta
UIP-2014-09-5711

Poziv
2014-09

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 UIP - Uspostavni istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
816.500,00 HRK

Trajanje projekta
2015-10-01 - 2018-09-30

Ustanova - uloga
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split - Partner (816.500,00 HRK)

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Neno Torić (MBZ: 291876, CROSBI: 11561) - nema - Voditelj projekta [2015-10-01 - 2018-09-30]
Ivica Boko (MBZ: 220730, CROSBI: 16430) - nema - Suradnik [2015-10-01 - 2018-09-30]
Alen Harapin (MBZ: 189684, CROSBI: 14665) - nema - Suradnik [2015-10-01 - 2018-09-30]
Mirela Galić (MBZ: 220774, CROSBI: 16445) - nema - Suradnik [2015-10-01 - 2018-09-30]
Vladimir Divić (MBZ: 304553, CROSBI: 24288) - nema - Suradnik [2015-10-01 - 2018-09-30]
Ivana Uzelac Glavinić (MBZ: 320180, CROSBI: 34996) - nema - Suradnik [2015-10-01 - 2018-09-30]
Marko Goreta (MBZ: 361593, CROSBI: 34109) - nema - Suradnik [2017-10-01 - 2018-09-30]
Jelena Lovrić Vranković (MBZ: 361602, CROSBI: 35289) - nema - Suradnik [2017-10-01 - 2018-09-30]