Klinička bioetika: edukacija za komuniciranje s gluhim pacijentima

Šifra projekta
062-0000000-1345

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
2007-01-01 - 2009-01-01

Ustanova - uloga
Medicinski fakultet, Rijeka -

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Iva Rinčić (MBZ: 247765, CROSBI: 25263) - nema - Voditelj projekta [2007-01-01 - 2009-01-01]