Kontrola astme : simptomi, plućna funkcija, upala i kvaliteta života

Šifra projekta
062-0620228-0192

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjects

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
2007-01-01 - 2009-01-01

Ustanova - uloga
Medicinski fakultet, Rijeka -

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Vojko Rožmanić (MBZ: 180783, CROSBI: 14288) - nema - Voditelj projekta [2007-01-01 - 2009-01-01]