Epilepsija i traumatska ozljeda mozga: mehanizmi oštećenja i farmakoterapija

Šifra projekta
062-0620529-0519

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
01-01-2007 - 01-01-2009

Ustanova - uloga
Medicinski fakultet, Rijeka - Nositelj [01-01-2007 - 01-01-2009]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Gordana Župan (MBZ: 142160, CROSBI: 30345) - Medicinski fakultet, Rijeka - Voditelj projekta [01-01-2007 - 01-01-2009]