Epilepsija i traumatska ozljeda mozga: mehanizmi oštećenja i farmakoterapija

Šifra projekta
062-0620529-0519

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
2007-01-01 - 2009-01-01

Ustanova - uloga
Medicinski fakultet, Rijeka -

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Gordana Župan (MBZ: 142160, CROSBI: 30345) - nema - Voditelj projekta [2007-01-01 - 2009-01-01]