Uloga imunosubverzivnih citomegalovirusnih gena u latenciji

Šifra projekta
062-0621261-1268

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
2007-01-01 - 2009-01-01

Ustanova - uloga
Medicinski fakultet, Rijeka -

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Astrid Krmpotić (MBZ: 237334, CROSBI: 17607) - nema - Voditelj projekta [2007-01-01 - 2009-01-01]