Angiogeneza u agresivnih ne-Hodgkinovih limfoma

Šifra projekta
062-1081872-0091

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjects

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
2007-01-01 - 2009-01-01

Ustanova - uloga
Medicinski fakultet, Rijeka -

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Antica Duletić-Načinović (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Voditelj projekta [2007-01-01 - 2009-01-01]