Dinamika obnove bukovo-jelovih prašuma hrvatskih Dinarida

Šifra projekta
068-0682041-1950

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
2007-01-01 - 2009-01-01

Ustanova - uloga
Šumarski fakultet, Zagreb -

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Igor Anić (MBZ: 204100, CROSBI: 15406) - nema - Voditelj projekta [2007-01-01 - 2009-01-01]