Nove arhitekture i protokoli u konvergentnim telekomunikacijskim mrežama

Šifra projekta
071-0362027-2329

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
2007-01-01 - 2009-01-01

Ustanova - uloga
Ericsson Nikola Tesla d.d. -

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Darko Huljenić (MBZ: 18274, CROSBI: 14312) - nema - Voditelj projekta [2007-01-01 - 2009-01-01]