Hrvatska biobibliografska baština

Šifra projekta
075-0000000-3373

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
2007-01-01 - 2009-01-01

Ustanova - uloga
Leksikografski zavod -

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Trpimir Macan (MBZ: 27002, CROSBI: 18680) - nema - Voditelj projekta [2007-01-01 - 2009-01-01]