Optička svojstva nanostrukturnih slojeva

Opis projekta
Nanofotonika je vrlo propulzivno područje istraživanja koje se bavi optičkim svojstvima nanostrukturnih slojeva, omogućujući time razvoj novih tehnologija i prodor u nova područja znanosti. U Zavodu LAIR (Institut Ruđer Bošković), u Laboratoriju za optiku tankih slojeva više od tri desetljeća bavimo se istraživanjem i razvojem, te dizajnom, izradom i karakterizacijom višeslojnih optičkih nanostruktura. One se koriste u raznim fotoničkim primjenama. Prvi korak za dalji razvoj nanofotonike je poznavanje optičkih karakteristika ovih struktura. Tokom predloženog projekta razvit će se dizajn, depozicija i karakterizacija nove generacije navedenih klasičnih višeslojnih nanostruktura. One će biti dobivene uz pomoć poboljšanog postojećeg uređaja za depoziciju i procesa depozicije koji će omogućiti bolju kvalitetu i reproducibilnost slojeva. Planirana je i depozicija i istraživanje metalnih nanoklastera kao metalnih otočića, u kombinaciji s dielektričnim materijalom, ili kao dio višeslojnog sustava. To je nova klasa slojeva koja je prikladna za brojne primjene u nanofotonici (npr. za selektivne apsorbere, obojena stakla, polarizatore, itd.) i koja je međunarodno prepoznata kao vrlo obećavajuće polje za istraživanje i tehnologiju. Da bi se provela karakterizacija i dizajniranje biti će razvijeni računalni programi za karakterizaciju i dizajn slojeva koji sadrže nanoklastere uronjene u dielektrični materijal, te površinskih nanostruktura kao što su metalni otočići. Zbog toga će biti potrebno dopuniti i proširiti računalni program za dizajn i karakterizaciju tankih filmova koji je trenutno u upotrebi u zavodu. Dovršit će se i računalni program za karakterizaciju nehomogenih slojeva, kao nadogradnja našeg prethodnog rada na karakterizaciji slojeva homogenog indeksa loma. Optička će se svojstva načinjenih uzoraka eksperimentalno određivati iz mjerenja transmisije, refleksije i elipsometrijskih mjerenja. Kao nadopuna, rezultati dobiveni upotrebom drugih metoda (AFM, TEM, GISAX, PDS) će omogućiti korelaciju između optičkih i fizičkih svojstava uzoraka. Važnost projekta je u razvoju postojećih te otvaranju novih područja istraživanja. Nanostrukture za vrlo specifične namjene dizajnirat će se, te eventualno izraditi, prema potrebama drugih projekata i grupa, istovremeno dajući smjernice za nastavak istraživanja u ovom području u budućnosti.

Šifra projekta
098-0000000-3191

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
2007-01-01 - 2009-01-01

Ustanova - uloga
Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Nositelj

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Hrvoje Zorc (MBZ: 119546, CROSBI: 30062) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Voditelj projekta [2007-01-01 - 2009-01-01]
Dijana Bogunović (MBZ: 231166, CROSBI: 17156) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [2007-01-01 - 2009-01-01]
Vesna Janicki (MBZ: 254943, CROSBI: 26219) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [2007-01-01 - 2009-01-01]
Martin Lončarić (MBZ: 250246, CROSBI: 18380) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [2007-01-01 - 2009-01-01]
Jordi Sancho Parramon (MBZ: 310502, CROSBI: 25386) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [2007-01-01 - 2009-01-01]
Dunja Soldo-Roudnicky (MBZ: 64804, CROSBI: 27029) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [2007-01-01 - 2009-01-01]