Metode znanstvene vizualizacije

Opis projekta
Od pokretnih brojki i slova, preko interaktivnih multimedijskih sučelja, pa sve do virtualne stvarnosti stoji nam na raspolaganju širokopojasni komunikacijski kanal koji nije dostatno istražen i implementiran na današnjem stupnju razvoja raznih polja znanosti, a na pragu pojave nove pragmatične infrastrukture kao što je računalni Grid. Znanstveni rad koji se nužno temelji na računalnim znanostima provodi modeliranje, simulaciju i analitičku obradu podataka porijeklom iz instrumenata i raznih baza podataka koji zahtijevaju snažan raspoređeni procesorski obradni sustav, računalno procesno upravljanje i naprednu vizualizaciju. Velika količina podataka s kojom se znanstvenici i stručnjaci danas susreću u većini područja raste nelinearno sa izrazitom dinamikom. Uočena je heterogenost, nekompatibilnost i manjkava protočnost u obradi i vizualizaciji znanstvenih podataka. Uobičajeni prikazi podataka u obliku tablica, statičkih slika ili grafova već odavno nisu dovoljni. Stoga je potrebno istražiti nove znanstvene vizualizacijske paradigme koje vode učinkovitome prikazu podataka, te omogućiti korisniku (znanstveniku) njihovo razumijevanje. Znanstvena vizualizacija predstavlja postupak razumijevanja i doživljaja velikih količina podataka koji se pravilno mogu obraditi i analizirati jedino interakcijom i svjesnom vizualnom percepcijom. Znanstvena se vizualizacija temelji na velikoj širini frekvencijskog pojasa ljudskoga vidnoga sustava, preko koje se ostvaruje učinkovita komunikacija s materijalnim okolišem i raznim procesima u prirodi i društvu. Projekt želi sagledati i oblikovati metodološki i sustavno nove vizualizacijske mogućnosti na Grid platformi što uključuje distribuiranost, širokopojasnost i interaktivnost. Pretpostavka je da će istraživanja unaprijediti opću metodologiju znanstvene vizualizacije koja će postati primjenljiva u obliku nove discipline-Vizualne analitike. Uz paralelnu numeričku analitiku primjena Vizualne analitike pretpostavlja vizualizaciju koja omogućuje uvid u znanje iz podataka.Očekuje se proširenje spektra vizualizacijskih metoda, tehnika i tehnologije tako što će se proširiti vizualni komunikacijski kanal većom interakcijom između paralelnih distribuiranih obradnih sustava i čovjeka, uporabom raznih vizualizacijskih tehnika i alata u multidisciplinarnim razmjerima. To će rezultirati povećanjem znanstvene učinkovitosti, sveopćim razvojnim napretkom, uključujući i nove računalne arhitekture i modele vizualnoga doživljaja i komuniciranja.

Šifra projekta
098-0982562-2567

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
2007-01-01 - 2009-01-01

Ustanova - uloga
Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Nositelj

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Karolj Skala (MBZ: 64216, CROSBI: 25508) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Voditelj projekta [2007-01-01 - 2009-01-01]
Enis Afgan (MBZ: 332093, CROSBI: 30999) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [2007-01-01 - 2009-01-01]
Davor Davidović (MBZ: 315432, CROSBI: 24999) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [2007-01-01 - 2009-01-01]
Amir Dubravić (MBZ: 157403, CROSBI: 13203) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [2007-01-01 - 2009-01-01]
Darko Kolarić (MBZ: 61294, CROSBI: 19702) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [2007-01-01 - 2009-01-01]
Tomislav Lipić (MBZ: 320154, CROSBI: 26367) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [2007-01-01 - 2009-01-01]
Ivan Michieli (MBZ: 135151, CROSBI: 12338) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [2007-01-01 - 2009-01-01]
Branko Souček (MBZ: 44146, CROSBI: 27065) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [2007-01-01 - 2009-01-01]
Ivan Sović (MBZ: 326853, CROSBI: 30576) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [2007-01-01 - 2009-01-01]
Radomir Stevanović (MBZ: 296896, CROSBI: 10543) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [2007-01-01 - 2009-01-01]
Janko Mršić-Flogel (MBZ: 262275, CROSBI: 22017) - nema - Suradnik [2007-01-01 - 2009-01-01]