Serotonergična modulacija pretilosti: međuovisnost regulatornih molekula i puteva

Opis projekta
Održavanje energetske ravnoteže organizma kompleksan je proces koji uključuje interakciju različitih centralnih i perifernih regulatornih molekula. Uloga neurotransmitera serotonina (5HT) u modulaciji unosa hrane odavno je poznata, no rezultati novijih istraživanja na životinjama sa genetički promijenjenim 5HT sustavom, u suprotnosti su sa pretpostavkom da veća bioraspoloživost 5HT dovodi do redukcije tjelesne težine, te traže bolje poznavanje integrativnih mehanizama regulacije energetske homeostaze.Ovim projektom se istražuje uloga individualne razine aktivnosti 5HT sustava u regulaciji unosa i potrošnje energije, korištenjem originalnog životinjskog modela (Wistar-Zagreb 5HT štakor), razvijenog u vlastitom laboratoriju selektivnim parenjem životinja prema aktivnosti perifernog 5HT transportera, ključnog proteina u regulaciji bioraspoloživosti 5HT. Dvije sublinije životinja, 5HT-visoka i 5HT-niska, dobivene genetičkom selekcijom, konstitucijski se razlikuju u homestazi centralnog i perifernog 5HT, što je pokazano neurokemijskim, farmakološkim i bihevioralnim studijama. Jedna od posljedica genetičke selekcije je i značajno povećana tjelesna težina životinja iz 5HT-visoke sublinije. Cilj projekta je otkriti biološku podlogu povezanosti povećane 5HT aktivnosti i pretilosti kod hiperserotonergičnih životinja, te njezine funkcionalne posljedice. Istraživanja na molekularnoj razini fokusirana su na ekspresiju regulatornih peptida u hipotalamusu i adipocitima, njihove receptore i nizvodne signalne molekule, te transkripcijske faktore uključene u regulaciju adipogeneze i energetske homeostaze općenito. Istraživanja na razini organizma uključuju funkcionalni odgovor životinja na specifične fiziološke izazove - sklonost debljanju pri visoko kaloričnoj prehrani i sposobnost termogeneze pri izlaganju hladnoći. Pored doprinosa temeljnom znanju u području neuroadipologije, ovaj projekt omogućiti će uspostavu novog životinjskog modela za istraživanje pretilosti.

Akronim
SERT-OB

Šifra projekta
IP-2014-09-7827

Poziv
2014-09

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
936.100,00 HRK

Trajanje projekta
01-09-2015 - 09-01-2019

Ustanova - uloga
Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Nositelj (936.100,00 HRK) [01-09-2015 - 09-01-2019]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Lipa Čičin-Šain (MBZ: 117050, CROSBI: 11692) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Voditelj projekta [01-09-2015 - 09-01-2019]
Darko Orešković (MBZ: 81915, CROSBI: 20363) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [01-09-2015 - 09-01-2019]
Jasminka Štefulj (MBZ: 232860, CROSBI: 28060) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [01-09-2015 - 09-01-2019]
Darko Kolarić (MBZ: 61294, CROSBI: 19702) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [01-09-2015 - 09-01-2019]
Gordana Mokrović (MBZ: 285723, CROSBI: 26550) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [01-09-2015 - 09-01-2019]
Maja Kesić (MBZ: 320165, CROSBI: 26264) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [01-09-2015 - 09-01-2019]
Marina Horvatiček (MBZ: 340404, CROSBI: 31866) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [01-09-2015 - 09-01-2019]
Petra Baković (MBZ: 360566, CROSBI: 34013) - Institut "Ruđer Bošković", Zagreb - Suradnik [01-09-2015 - 09-01-2019]