Dijabetes i metabolički sindrom nakon prethodnog gestacijskog dijabetesa

Šifra projekta
108-1080401-0385

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
2007-01-01 - 2009-01-01

Ustanova - uloga
Medicinski fakultet, Zagreb -

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Marina Ivanišević (MBZ: 150350, CROSBI: 12967) - nema - Voditelj projekta [2007-01-01 - 2009-01-01]