C/U omjer i motorički parametri u prevenciji perinatalnog oštećenja mozga

Šifra projekta
108-1081870-1940

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
01-01-2007 - 01-01-2009

Ustanova - uloga
Medicinski fakultet, Zagreb - Nositelj [01-01-2007 - 01-01-2009]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Aida Salihagić-Kadić (MBZ: , CROSBI: ) - Medicinski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-01-2007 - 01-01-2009]