Epidemiološka obilježja sistemskog eritemskog lupusa u Hrvatskoj

Šifra projekta
108-1081874-2419

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
2007-01-01 - 2009-01-01

Ustanova - uloga
Medicinski fakultet, Zagreb -

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Nada Čikeš (MBZ: 30784, CROSBI: 32101) - nema - Voditelj projekta [2007-01-01 - 2009-01-01]