Učinak BPC 157 na induciranu bilijarnu opstrukciju

Šifra projekta
108-1083570-3636

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
01-01-2007 - 01-01-2009

Ustanova - uloga
Medicinski fakultet, Zagreb - [01-01-2007 - 01-01-2009]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Tomislav Anić (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Voditelj projekta [01-01-2007 - 01-01-2009]