Prehrana i životne navike u očuvanju zdravlja

Šifra projekta
113-0000000-0548

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
2007-01-01 - 2009-01-01

Ustanova - uloga
Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek -

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Milena Mandić (MBZ: 73571, CROSBI: 20003) - nema - Voditelj projekta [2007-01-01 - 2009-01-01]