Europski i hrvatski sudski postupci i ljudska prava

Šifra projekta
115-1152437-2500

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
2007-01-01 - 2009-01-01

Ustanova - uloga
Pravni fakultet, Rijeka -

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Berislav Pavišić (MBZ: 66244, CROSBI: 19776) - nema - Voditelj projekta [2007-01-01 - 2009-01-01]