Modeli kvalitete i javno-privatno partnerstvo u turizmu Hrvatske

Šifra projekta
116-1162459-2456

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
2007-01-01 - 2009-01-01

Ustanova - uloga
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija -

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Vinka Cetinski (MBZ: 99085, CROSBI: 20909) - nema - Voditelj projekta [2007-01-01 - 2009-01-01]