Razvoj metodološkog okvira za rješavanje strateških problema u visokom obrazovanju - primjer implementacije otvorenog učenja i učenja na daljinu

Opis projekta
Visoko obrazovanje (VO) ima ključnu ulogu u razvoju ljudskih potencijala te u gospodarskom i društvenom razvoju. Stoga, donošenje odluka i praćenje njihove primjene u visokom obrazovanju postaje prvorazredno istraživačko i razvojno pitanje. Primarni istraživački cilj ovog projekta je razvoj cjelovite metodologije donošenja strateške odluke i praćenja njezine provedbe u VO. U svijetu se broj korisnika online edukacije rapidno povećava, a postoje i brojna izvješća koja govore o digitalnoj spremnosti te upotrebi informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) u VO. Dvije osnovne komponente projekta:1. Razvoj metodološkog okvira donošenja strateških odluka u VO i praćenje njihove provedbe. 2. Primjena, prilagodba i provjera dane metodologije na primjeru implementacije odluke o uvođenju otvorenog učenja i učenja na daljinu.Istraživanje je interdisciplinarno i povezuje društveno područje (višekriterijsko odlučivanje, IKT, strateško planiranje) i matematiku (matematičko modeliranje, kvantitativne metode u odlučivanju, kauzalne modele i teoriju grafova). Istraživanje rješavanja strateških problema provodimo kroz ciklus strateškog odlučivanja u četiri faze: (1) prepoznavanje i istraživanje problema - identificirat će se i unaprijediti metodologije kao što su procjena spremnosti i difuzija inovacija.(2) razvoj metodologije odlučivanja i donošenja odluke - istražit će se primjena i unapređenje metodologije višekriterijske analize odluka u VO.(3) provedba i praćenje strateške odluke - identificirati će se ključni faktori koji utječu na uspješnost provedbe strateške odluke i njihove međuzavisnosti i razviti model za mjerenje zrelosti i uspješnosti implementacije strateških odluka u VO.(4) evaluacija učinaka provedbe odluke - istražit će se mogući pristupi, a posebno evaluacija upotrebom strukturalne teorije kauzalnosti.

Akronim
HigherDecision

Šifra projekta
IP-2014-09-7854

Poziv
2014-09

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

Detalji financiranja
 IP - Istraživački projekti

Ukupan iznos financiranja projekta
588.500,00 HRK

Trajanje projekta
01-06-2015 - 31-05-2019

Ustanova - uloga
Fakultet organizacije i informatike, Varaždin - Nositelj (588.500,00 HRK) [01-06-2015 - 06-01-2019]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Blaženka Divjak (MBZ: 210830, CROSBI: 15734) - Fakultet organizacije i informatike, Varaždin - Voditelj projekta [01-06-2015 - 06-01-2019]
Andrina Granić (MBZ: 182954, CROSBI: 14308) - nema - Suradnik [01-06-2015 - 06-01-2019]