Inženjerstvo površina i međupovršina nanočestica u adhezijskim nanomaterijalima

Opis projekta
Tranzistorske tehnologije buduće generacije zahtijevaju smanjivanje veličine uređaja, napona napajanja i potrošnje energije. Fizika tradicionalne silicijske tehnologije pokazuje da postojeći uređaji ne ispunjavaju takve zahtjeve, stoga se arhitektura uređaja mora transformirati konstruiranjem uređaja na temelju bitno novih sklopnih mehanizama, koji nisu ograničeni postojećom fizikom poluvodiča. Predlaže se novi dvodimenzionalni (2D) tranzistor, poznat kao Landauov prekidač (2D-LS), koji koristi jako korelirane elektronske sustave, a koji se mogu modulirati znatno većim brzinama od onih koje se postižu u tradicionalnim poluvodičkim sklopovima. Nova fizika jako koreliranih elektronskih sustava pruža jedinstveni put do izrade tranzistora ultra-male snage. Planira se utvrđivanje teorije, sinteza, i karakterizacija jako koreliranih 2D slojevitih materijala (2DLM) te proizvodnja i karakterizacija 2D-LS sklopki. Za izradu sklopki predlažu se 2D dihalkogenidi prijelaznih metala na bazi tantala (TMD). Važan fokus projekta odnosi se na mentorstvo, istraživačka iskustva i osposobljavanje studenata. Planira se priprema postdiplomskih studenata za mentorstvo studenata STEM područja i srednjoškolaca te usavršavanje u institucijama suradničkih istraživačkih partnera.

Šifra projekta
125-1252971-2575

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjects

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
2007-01-01 - 2009-01-01

Ustanova - uloga
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb -

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Mirela Leskovac (MBZ: 175223, CROSBI: 13963) - nema - Voditelj projekta [2007-01-01 - 2009-01-01]