Evaluacija kvantitavnih i kvalitativnih kriterija procesa grafičke reprodukcije

Šifra projekta
128-1281955-1960

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
01-01-2007 - 01-01-2009

Ustanova - uloga
Grafički fakultet, Zagreb - Nositelj [01-01-2007 - 01-01-2009]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Nikola Mrvac (MBZ: 211232, CROSBI: 15785) - Grafički fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-01-2007 - 01-01-2009]