Evaluacija kvantitavnih i kvalitativnih kriterija procesa grafičke reprodukcije

Šifra projekta
128-1281955-1960

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
2007-01-01 - 2009-01-01

Ustanova - uloga
Grafički fakultet, Zagreb -

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Nikola Mrvac (MBZ: 211232, CROSBI: 15785) - nema - Voditelj projekta [2007-01-01 - 2009-01-01]