Informacijska tehnologija u prevođenju hrvatskoga i e-učenju jezika

Opis projekta
Potrebe za prevoditeljima unutar EU sve su veće. Za svaki službeni jezik EU potrebno je najmanje 90 prevoditelja s punim radnim vremenom, velika količina dokumenata, kratki vremenski rokovi, dosljedna uporaba nazivlja, zbog čega je neophodna primjena prevoditeljskih alata i dijeljenje zajedničkih resursa u obliku terminoloških baza i prijevodne memorije. Približavanjem Hrvatske EU zahtjevi za prevođenjem sa i na hrvatski jezik postajat će sve veći. Iako već postoje programi za obrazovanje prevoditelja na različitim sveučilišnim razinama, još uvijek ne postoje istraživanja vezana uz razvoj i primjenu resursa i alata za prevođenje hrvatskoga jezika. Stoga je cilj ovoga projekta istražiti potrebe i mogućnosti te izgraditi resurse i alate kojima bi se omogućio određeni stupanj automatizacije u postupku prevođenja. S obzirom da takvi sustavi već postoje unutar EU i imaju praktičnu primjenu za stanovit broj službenih jezika EU, potrebno je takve resurse i alate izgraditi i za prevođenje hrvatskoga (najprije za smjer eng-hrv, zatim obrnuto i za druge jezične parove). U okviru projekta izradit će se model strojno potpomognutoga resursa (eng-hrv prijevodne memorije) kao i alat za statističko strojno prevođenje u istome smjeru. Također će se ispitati preduvjeti za izgradnju strojnoprevoditeljskoga modula za EC-Systran za isti smjer prevođenja. Kako se EU temelji na principima otvorenosti i zaštite višejezičnosti kao jedne od svojih temeljnih vrijednosti, potrebno je i hrvatski tretirati na isti način kao i ostale jezike, pa osim prevoditeljskih, razviti i resurse i alate za e-učenje hrvatskoga jezika. Iako već i sada postoje takvi sustavi ograničene kvalitete, ulaskom Hrvatske u EU potrebe za njima bit će znatno veće. Izrada i analiza sustava za učenje na daljinu koji integrira module za učenje jezika (online testove, zadatke, materijale s multimedijskim elementima, itd.) omogućila bi primjenu u redovitoj nastavi, ali i u oblicima cjeloživotnog obrazovanja stranaca i domaćih korisnika. Izgradnja jezičnih resursa i alata za potrebe prevođenja i e-učenja službenih jezika jedan je od prioriteta EU, stoga tako mora biti i za RH kad je riječ o hrvatskome. Projektom se povezuje akademska zajednica i industrija (jedan od suradnika je izravno iz gospodarstva), uspostavlja suradnja s ostalim projektima unutar istoga programa, s drugim programima i projektima vezanima uz izradu potrebnih jezičnih resursa za hrvatski jezik i stranim institucijama i sveučilištima.

Šifra projekta
130-1300646-0909

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
2007-01-01 - 2009-01-01

Ustanova - uloga
Filozofski fakultet, Zagreb - Nositelj

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Sanja Seljan (MBZ: 219255, CROSBI: 16414) - Filozofski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [2007-01-01 - 2009-01-01]