Molekularno-biokemijski čimbenici u bolesnika s depresivnim poremećajem

Šifra projekta
134-0000000-3372

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
01-01-2007 - 01-01-2009

Ustanova - uloga
KBC "Sestre Milosrdnice" - [01-01-2007 - 01-01-2009]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Dalibor Karlović (MBZ: 251183, CROSBI: 18479) - nema - Voditelj projekta [01-01-2007 - 01-01-2009]