Rano otkrivanje primarnog glaukoma otvorenog kuta

Šifra projekta
134-1340236-0185

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
2007-01-01 - 2009-01-01

Ustanova - uloga
KBC "Sestre Milosrdnice" -

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Katia Novak-Lauš (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Voditelj projekta [2007-01-01 - 2009-01-01]