Imunološka rekonstitucija i rezistencija na lijekove u HIV-bolesnika iz Hrvatske

Šifra projekta
143-1080116-0097

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
01-01-2007 - 01-01-2009

Ustanova - uloga
Klinika za infektivne bolesti "Dr Fran Mihaljević" - [01-01-2007 - 01-01-2009]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Snježana Židovec-Lepej (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Voditelj projekta [01-01-2007 - 01-01-2009]