Bioraznolikost ljekovitog i aromatičnog bilja

Opis projekta
Prirodne populacije ljekovitog i aromatičnog bilja u R. Hrvatskoj pokazuju veliku raznolikost na morfološkoj, biokemijskoj i genetskoj razini. Procjena bioraznolikosti navedenih populacija početni je korak za njihovo uvođenje u oplemenjivačke programe i poljoprivrednu proizvodnju budući da komercijalno prikupljanje u prirodi ima negativan utjecaj na očuvanje bioraznolikosti. Glavni je cilj predloženog istraživanja utvrditi razinu i strukturu genetske raznolikosti populacija, zemljopisnu diferencijaciju, pojavu demografskih uskih grla, kao i ekotipsko razilaženje. Organizirat će se prikupljačke ekspedicije u svrhu ekološkog pregleda i uzorkovanja sjemena prirodnih populacija ljekovitog i aromatičnog bilja. Usporedbom ekozemljopisnih informacija o uzorkovanim populacijama s morfološkim, biokemijskim i molekularno-genetskim podacima istražit će se razine i obrasci raznolikosti i utvrditi razlozi za takvo stanje uključujući i procjenu mogućih opasnosti od genetske erozije. Očekivani rezultati uključuju objavu znanstvenih radova na teoretskoj (razvitak novih statističkih metoda u analizi bioraznolikosti) kao i na praktičnoj razini (procjena genetske raznolikosti i strukture populacija nekih ljekovitih i aromatičnih biljnih vrsta u r. Hrvatskoj). Nastavit će se očuvanje ex situ ljekovitog i aromatičnog bilja daljnjim održavanjem Kolekcije ljekovitog i aromatičnog bilja Hrvatske banke biljnih gena na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Kolekcija će se povećati brojnim, dobro dokumentiranim primkama koje će biti slobodno dostupne svim znanstvenicima i proizvođačima ljekovitog i aromatičnog bilja. Stoga je krajnji cilj projekta poticati proizvodnju ljekovitog i aromatičnog bilja u R. Hrvatskoj na održiv način u svrhu očuvanja cjelokupne bioraznolikosti i smanjenja ovisnosti R. Hrvatske o uvozu proizvodna temeljenih na ljekovitom i aromatičnom bilju.

Šifra projekta
178-1191193-0212

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
523.003,00 HRK

Trajanje projekta
01-01-2007 - 31-12-2013

Ustanova - uloga
Agronomski fakultet, Zagreb - Nositelj (523.003,00 HRK) [01-01-2007 - 31-12-2013]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Zlatko Šatović (MBZ: 207491, CROSBI: 27561) - Agronomski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-01-2007 - 31-12-2013]
Klaudija Carović-Stanko (MBZ: 269231, CROSBI: 24184) - Agronomski fakultet, Zagreb - Suradnik [01-01-2007 - 31-12-2013]
Martina Grdiša (MBZ: 283245, CROSBI: 22549) - Agronomski fakultet, Zagreb - Suradnik [01-01-2007 - 31-12-2013]
Jerko Gunjača (MBZ: 207735, CROSBI: 15552) - Agronomski fakultet, Zagreb - Suradnik [01-01-2007 - 31-12-2013]
Ivan Kolak (MBZ: 61283, CROSBI: 19700) - Agronomski fakultet, Zagreb - Suradnik [01-01-2007 - 31-12-2013]
Zlatko Liber (MBZ: 195251, CROSBI: 14929) - Agronomski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-01-2007 - 31-12-2013]
Siniša Srečec (MBZ: 178230, CROSBI: 27101) - Agronomski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-01-2007 - 31-12-2013]
Marija Jug-Dujaković (MBZ: 110952, CROSBI: 26235) - Agronomski fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-01-2007 - 31-12-2013]