Ekološki, ekonomski i energetski efekti reducirane obrade tla u ratarstvu

Šifra projekta
178-1782011-2014

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
472.333,00 HRK

Trajanje projekta
01-01-2007 - 31-12-2013

Ustanova - uloga
Agronomski fakultet, Zagreb - Partner (472.333,00 HRK) [01-01-2007 - 31-12-2013]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Silvio Košutić (MBZ: 22603, CROSBI: 16782) - nema - Voditelj projekta [01-01-2007 - 31-12-2013]