Definicija facijesa u bazi Dinarida i usporedba sa širim tetiskim prostorom

Šifra projekta
195-0000000-3202

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
01-01-2007 - 01-01-2009

Ustanova - uloga
Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb - Nositelj [01-01-2007 - 01-01-2009]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Dunja Aljinović (MBZ: 139495, CROSBI: 12471) - Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb - Voditelj projekta [01-01-2007 - 01-01-2009]