Psihofiziološka dijagnostika poremećaja uzrokovanih stresom

Šifra projekta
198-0982522-0075

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
01-01-2007 - 01-01-2009

Ustanova - uloga
Klinička bolnica "Dubrava" - [01-01-2007 - 01-01-2009]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Dragica Kozarić-Kovačić (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Voditelj projekta [01-01-2007 - 01-01-2009]