Psihofiziološka dijagnostika poremećaja uzrokovanih stresom

Šifra projekta
198-0982522-0075

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
2007-01-01 - 2009-01-01

Ustanova - uloga
Klinička bolnica "Dubrava" -

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Dragica Kozarić-Kovačić (MBZ: , CROSBI: ) - nema - Voditelj projekta [2007-01-01 - 2009-01-01]