Utjecaj lipidnog statusa, homocisteina i oLAB-a na kognitivne funkcije u PTSP-u

Šifra projekta
198-1081870-0074

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
01-01-2007 - 01-01-2009

Ustanova - uloga
Klinička bolnica "Dubrava" - [01-01-2007 - 01-01-2009]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Davor Rak (MBZ: 180851, CROSBI: 14287) - nema - Voditelj projekta [01-01-2007 - 01-01-2009]