Funkcionalni verbotonalni dijagnostički program za djecu oštećena sluha i govora

Opis projekta
U posljednjem desetljeću rehabilitacijski rad ukazuje na pretežitost centralnih smetnji slušanja i govora nad perifernima. Porast broja neurorizične djece, kod koje su sluh ili govor samo jedna od oštećenih funkcija, postavlja zadatak da se prati plastičnost središnjeg živčanog sustava kako bi se rehabilitacijom pospješilo sazrijevanje, oporavljanje i preusmjeravanje poruka živčanim putovima. Rezultati u našoj rehabilitaciji slažu se sa svjetskim stajalištem o plastičnosti mozga, što su do sada potvrdile SPECT, PET i fMRI studije. Raspoloživa audiovestibulometrijska, neurofiziološka i fizijatrijska oprema s funkcionalnim verbotonalnim audiorehabilitacijskim, logopedskim, psihologijskim i psihijatrijskim ispitivanjima daje osnovu za izradu funkcionalnog dijagnostičkog programa za praćenje i usmjerenu rehabilitaciju slušno i govorno oštećene djece.// Cilj ovog projekta je izraditi opći funkcionalni verbotonalni dijagnostički program za djecu oštećena sluha i govora, individualno prilagođen vrsti i opsegu oštećenja, ali i funkcijskim osobitostima djeteta, odnosno, ubrzati proces postavljanja funkcionalne dijagnoze i poboljšati usmjerenu rehabilitaciju. Želi se odgovoriti na pitanje koja područja moždane kore preuzimaju funkciju oštećenih dijelova kore, i koji putovi zamjenjuju isključene, unutar sustava za osjet prostora.//Posebni ciljevi su odgovoriti što se događa tijekom rehabilitacije : 1. slušno oštećene djece (prijelaz sa somatosenzoričkog na kohlearno slušanje); 2.djece s ugrađenom umjetnom pužnicom (korištenje nerabljenih osjetnih putova), 3. djece oštećena govora (smetnje u razvoju govora kod uslijed usporene mijelinizacije SŽS-a, oštećenje govorne funkcije nakon moždanih oštećenja).//Očekuje se da će ovo istraživanje odgovoriti općim funkcionalnim dijagnostičkim programom rehabilitacijskih smjernica i praćenja za djecu oštećena sluha i govora svih vrsta i stupnjeva oštećenja.//Tijekom istraživanja rezultati će se provjeravati u dijagnostičkoj i rehabilitacijskoj praksi, a biti će statistički ispitani na primjerenom uzorku ispitanika (100). //Ovo istraživanje ima primijenjeno značenje, jer će se rezultati moći koristiti u dijagnostičkom i rehabilitacijskom radu s djecom oštećena sluha i govora, a ne ograničava se samo na stručnjake koje primjenjuju verbotonalnu metodu rehabilitacije slušanja i govora.Od posebne će koristi biti za djecu oštećena sluha i govora jer će pridonijeti njihovom bržem i uspješnijem uključenju u svakodnevnu životnu sredinu.

Šifra projekta
207-0000000-2293

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
151.668,00 HRK

Trajanje projekta
01-01-2007 - 01-01-2013

Ustanova - uloga
Poliklinika SUVAG - Nositelj [01-01-2007 - 01-01-2009]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Nađa Runjić (MBZ: 207480, CROSBI: 15601) - Poliklinika SUVAG - Voditelj projekta [01-01-2007 - 01-01-2009]
Koraljka Bakota (MBZ: 209434, CROSBI: 15641) - Poliklinika SUVAG - Suradnik [01-01-2007 - 01-01-2009]
Adinda Dulčić (MBZ: 185553, CROSBI: 14420) - Poliklinika SUVAG - Suradnik [01-01-2007 - 01-01-2009]
Snježana Jakubin (MBZ: 233453, CROSBI: 17335) - Poliklinika SUVAG - Suradnik [01-01-2007 - 01-01-2009]
Branko Kekić (MBZ: 22816, CROSBI: 5971) - nema - Suradnik [01-01-2007 - 01-01-2009]
Mira Kihalić (MBZ: 187230, CROSBI: 14551) - Poliklinika SUVAG - Suradnik [01-01-2007 - 01-01-2009]
Damir Kovačić (MBZ: 254890, CROSBI: 26302) - Poliklinika SUVAG - Suradnik [01-01-2007 - 01-01-2009]
Vesna Mijić (MBZ: 125214, CROSBI: 12034) - Poliklinika SUVAG - Suradnik [01-01-2007 - 01-01-2009]
Ivan Mikula (MBZ: 188391, CROSBI: 14625) - nema - Suradnik [01-01-2007 - 01-01-2009]
Vesna Mildner (MBZ: 135702, CROSBI: 12340) - nema - Suradnik [01-01-2007 - 01-01-2009]
Dubravka Obad (MBZ: 106404, CROSBI: 11406) - Poliklinika SUVAG - Suradnik [01-01-2007 - 01-01-2009]
Marina Paprika (MBZ: 323135, CROSBI: 10666) - Poliklinika SUVAG - Suradnik [01-01-2007 - 01-01-2009]
Katarina Pavičić Dokoza (MBZ: 242666, CROSBI: 17959) - Poliklinika SUVAG - Suradnik [01-01-2007 - 01-01-2009]
Zrinka Šimunović (MBZ: 185711, CROSBI: 27769) - Poliklinika SUVAG - Suradnik [01-01-2007 - 01-01-2009]
Branka Šindija (MBZ: 185722, CROSBI: 27777) - Poliklinika SUVAG - Suradnik [01-01-2007 - 01-01-2009]
Đurđica Vranić (MBZ: 106426, CROSBI: 29431) - Poliklinika SUVAG - Suradnik [01-01-2007 - 01-01-2009]
Krešimir Vuličević (MBZ: 187252, CROSBI: 29796) - Poliklinika SUVAG - Suradnik [01-01-2007 - 01-01-2009]