Utjecaj ribolova i uzgoja na ekosustav Jadrana

Šifra projekta
258-0000000-3596

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
01-01-2007 - 01-01-2009

Ustanova - uloga
Sveučilište u Splitu - [01-01-2007 - 01-01-2009]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Svjetlana Krstulović Šifner (MBZ: 239145, CROSBI: 17677) - nema - Voditelj projekta [01-01-2007 - 01-01-2009]