Umjetnička baština Dalmacije od 12. do 16. stoljeća

Šifra projekta
269-1012654-3097

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjects

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
2007-01-01 - 2009-01-01

Ustanova - uloga
Sveučilište u Zadru -

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Emil Hilje (MBZ: 138806, CROSBI: 12493) - nema - Voditelj projekta [2007-01-01 - 2009-01-01]