Percepcija i artikulacija u hrvatskome jeziku

Šifra projekta
269-2120920-0896

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
01-01-2007 - 01-01-2009

Ustanova - uloga
Sveučilište u Zadru - [01-01-2007 - 01-01-2009]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Malgorzata Ewa Ćavar (MBZ: 274620, CROSBI: 23596) - nema - Voditelj projekta [01-01-2007 - 01-01-2009]