Naselja i groblja na istočnom Jadranu u željezno doba, simbolički aspekti

Šifra projekta
269-2690754-0756

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
2007-01-01 - 2009-01-01

Ustanova - uloga
Sveučilište u Zadru -

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Sineva Kukoč (MBZ: 106134, CROSBI: 11355) - nema - Voditelj projekta [2007-01-01 - 2009-01-01]