Rimskodobne elite u Histriji i Dalmaciji

Šifra projekta
269-2690754-0763

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
2007-01-01 - 2009-01-01

Ustanova - uloga
Sveučilište u Zadru -

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Anamarija Kurilić (MBZ: 205516, CROSBI: 15503) - nema - Voditelj projekta [2007-01-01 - 2009-01-01]