Nove strukture poboljšanja dinamičke stabilnosti hidroagregata

Šifra projekta
275-0361616-1620

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
2007-01-01 - 2009-01-01

Ustanova - uloga
Sveučilište u Dubrovniku -

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Mateo Milković (MBZ: 123901, CROSBI: 11991) - nema - Voditelj projekta [2007-01-01 - 2009-01-01]