Radioaktivnost u okolišu, detekcija i primjena

Opis projekta
Radioaktivni plin radon (Rn-222), koji udišemo zajedno sa zrakom, nastaje radioaktivnim raspadom uranija (U-238) koji se u različitim koncentracijama nalazi u tlu. Poznato je da duže ekspozicije radonu i njegovim potomcima povećavaju rizik od nastanka plućnog karcinoma. Nakon prethodno izvedenih mjerenja koncentracije radona u stambenim objektima u Osijeku, a zatim i sustavnih mjerenja radona u hrvatskim toplicama, planirana su sustavna mjerenja radona u stambenim objektima u svim županijama RH, kao i mjerenja koncentracije aktivnosti radona u tlu. Dodatni kriterij pri odabiru mjernih lokacija je i tzv. mrežni pristup (engl. grid approach) koji se primjenjuje pri izradi nacionalnog radonskog zemljovida za RH. Prema naputcima Združenog istraživačkog centra Europske komisije (Joint Research Centre of the European Commission), cijeli kopneni teritorij EU podijeljen je u kvadratnu mrežu čija je jedinična ćelija veličine 10x10 km2. Na teritoriju RH ukupno se nalazi oko 700 polja u kojima mjerimo koncentraciju aktivnosti radona, nasumičnim izborom lokacije po minimalno tri jednogodišnja mjerenja u stambenim objektima, i po nekoliko mjerenja koncentracije aktivnosti radona u tlu. Time se uključujemo u izradu Europskog atlasa prirodnog zračenja kojeg priprema i koordinira Združeni istraživački centar. Za izvođenje reprezentativnih nacionalnih mjerenja u stambenim objektima i u tlu RH (4,4 milijuna stanovnika, 1,6 milijuna stanova), uz posjet slučajno odabranoj adresi i suglasnost stanara, uzimaju se podaci o gradnji objekta te se dogovara postavljanje pasivnog radonskog detektora nuklearnih tragova (LR-115). Nakon godine dana i prikupljanja detektora, iste kemijski jetkamo, mjerimo gustoće tragova i određujemo pripadne koncentracije aktivnosti radona. Radon u tlu mjerimo na dubini od 0,8 m aktivnom metodom pomoću mjernog uređaja AlphaGuard; zatim se istražuje korelacija između koncentracija radona u tlu i koncentracije radona u zraku u stambenim objektima, uzimajući u obzir i različitu geološku strukturu lokacije. Radioaktivni plin radon (Rn-222) živi dovoljno dugo da prenese korisne informacije iz unutrašnjosti Zemlje; koristimo ga u predviđanju seizmičkih aktivnosti. Kontinuirano se prate koncentracije radona u tlu i istražuje se povezanost uočenih varijacija s meteorološkim parametrima te sa seizmičkom aktivnošću tla. Istražuje se odnos između karakterističnih seizmičkih parametara (magnituda potresa i dr.) i radonskih anomalija. U posebnoj primjeni našeg iskustva s detektorima nuklearnih tragova (LR-115, CR-39) istražujemo odgovarajući način detekcije neutrona u okolišu. Za detekciju termalnih neutrona koristimo spomenute detektore u kombinaciji s borom kao konverterom; u tom slučaju bilježimo tragove nuklearne reakcije 10B(n, )7Li. Radi smanjenja šuma razvijena je metoda analize tragova, koja detektira koincidentne događaje. Metodu neutronske detekcije primjenjujemo u dozimetriji kozmičkog zračenja ponajprije za posade zrakoplova na visinama leta od oko 10 km, gdje neutroni doprinose približno s pola od ukupne brzine doze zračenja. Detektore nuklearnih tragova primjenjujemo također i u dozimetriji tijekom radioterapije na linearnom akceleratoru, gdje predstavljaju neželjeni doprinos ukupnoj dozi kako pacijenata tako i medicinskog osoblja u blizini.

Šifra projekta
286-0000000-3212

Poziv

Vrsta projekta
Znanstveno-istraživački

Vrsta financiranja
Kompetitivno projektno financiranje

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
225.000,00 HRK

Trajanje projekta
03-01-2008 - 12-03-2013

Ustanova - uloga
Sveučilište u Osijeku - Odjel za fiziku - Nositelj (225.000,00 HRK) [03-01-2008 - 12-03-2013]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Josip Planinić (MBZ: 37444, CROSBI: 19132) - Sveučilište u Osijeku - Odjel za fiziku - Voditelj projekta [03-01-2008 - 29-10-2012]
Branko Vukovic (MBZ: 149733, CROSBI: 29736) - Sveučilište u Osijeku - Odjel za fiziku - Suradnik [03-01-2008 - 12-03-2013]
Vanja Radolić (MBZ: 233374, CROSBI: 17292) - Sveučilište u Osijeku - Odjel za fiziku - Suradnik [01-03-2008 - 12-03-2013]
Marina Poje Sovilj (MBZ: 288651, CROSBI: 32654) - Sveučilište u Osijeku - Odjel za fiziku - Suradnik [01-03-2008 - 12-03-2013]
Goran Šmit (MBZ: 201703, CROSBI: 27906) - Sveučilište u Osijeku - Odjel za fiziku - Suradnik [03-01-2008 - 12-03-2013]
Igor Miklavčić (MBZ: 279276, CROSBI: 10184) - Sveučilište u Osijeku - Odjel za fiziku - Suradnik [03-01-2008 - 12-03-2013]
Igor Lukačević (MBZ: 254726, CROSBI: 21191) - Sveučilište u Osijeku - Odjel za fiziku - Suradnik [03-01-2008 - 12-03-2013]
Dario Faj (MBZ: 239516, CROSBI: 17655) - Sveučilište u Osijeku - Odjel za fiziku - Suradnik [03-01-2008 - 12-03-2013]
Božica Šuveljak-Žuljević (MBZ: 86766, CROSBI: 28178) - Sveučilište u Osijeku - Odjel za fiziku - Suradnik [03-01-2008 - 12-03-2013]
Miroslav Katić (MBZ: , CROSBI: ) - Sveučilište u Osijeku - Odjel za fiziku - Suradnik [03-01-2008 - 12-03-2013]