Sustav učenja na daljinu zasnovan na dijalogu za potrebe e-poslovanja

Šifra projekta
318-0362027-1331

Poziv

Financijer
MZOS - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Detalji financiranja
 ZP - zProjekti

Ukupan iznos financiranja projekta
0,00 EUR

Trajanje projekta
01-01-2007 - 01-01-2009

Ustanova - uloga
Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku - [01-01-2007 - 01-01-2009]

Osoba - Ustanova - uloga [pocetak - zavrsetak]
Božidar Kovačić (MBZ: 214733, CROSBI: 16026) - nema - Voditelj projekta [01-01-2007 - 01-01-2009]